facebook facebook
MVSPORTS
facebook facebook
Ads by Monster Energy Drink

އަކްޝޭ ކުމާރު އެކްޓްކުރާ “ޕެޑް މޭން” ގެ އައު ޕޯސްޓަރެއް އާންމުކޮށްފި

އަކްޝޭ ކުމާރާއި ސޯނަމް ކަޕޫރު އަދި ރާދިކާ އާޕްޓޭ ލީޑުރޯލު ކުޅޭ ފިލްމެއް ކަމުގައިވޭ ޕެޑްމޭން ގެ އައު ޕޯސްޓަރެއް އިއްޔެ އާންމުކޮށްފި އެވެ. އެ ޕޯސްޓަރު އާންމު ކުރަމުން އަކްޝޭ ކުމާރު ދައްކުވައިދެނީ ސުޕަރ ހީރޯއެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. ފިލްމުގެ ޓެގްލައިނަކީވެސް ސުޕަރ ހީރޯ ހޭ ޔޭ...
video

ޔޫޓިއުބްގައި ގަންގްނަމް ސްޓައިލް ބެލި އަދަދު ތިން ބިލިޔަނަށް އަރައިފި

މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިން އާންމުންގެ ތެރޭގައި މަގްބޫލުވެގެންދިޔަ ލަވައެއް ކަމުގައިވާ ގަންގްނަމް ސްޓައިލް ޔޫޓިއުބްގައި ބެލި އަދަދު ތިން ބިލިޔަނަށް އަރައިފި އެވެ. އުތުރު ކޮރެއާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ސައިގެ މި ލަވައަކީ 2012 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު ނެރުނު ލަވަ އެކެވެ. މި ލަވަ ޔޫޓިއުބްގައި...

އަކްޝޭ ކުމާރު އެންމެ ފުރަތަމަ ފިލްމެއް ކުޅުނީ ކިހާ އަގަކަށްކަން އެނގޭތަ!

ބޮލީވުޑް ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގައި އަކްޝޭ ކުމާރަކީ މިއަދު އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ތަރި އެވެ. އެންމެ އަގުބޮޑު އެއް ތަރިވެސް މެ އެވެ. ކާމިޔާބު އެތައް ފިލްމެއް މިހާތަނަށް ކުޅެފައިވާ އަކްޝޭ ކުމާރު އޭނާ ފުރަތަމަ ފިލްމެއް ކުޅުނީ އެންމެ ފަސް ހާސް ރުޕީސް އަށް ކަމުގައި...

އުފަންވުމުން…  ހަތަރުވަނަ ބައި…

ކުރީގެ އަދަދާއި ގުޅޭ... ގަޑިން މެންދަމު ބާރަ ޖަހަނީއެވެ. ހަނދުގެއަށް ވެރިވެފައިވަނީ ހިމޭންކަމެވެ. ގޭގެ މައިގޭތެރޭގައިވާ ސޯފާގައި ނާއިލް އާއި އޭނާގެ ބައްޕަ ހާޝިމް އަދި މަންމަ ވިޝާމާ އިށީންދެގެން ތިބިއިރު ކޮންމެ މީހެއްގެ މޫނު މަތިންވެސް ފެންނަނީ ނުތަނަވަސްކަމެވެ. ފިކުރު ބޮޑުވެފައިވާ ކަމުގެ އަސަރެވެ. " އެހެންނާވެސް ބޭރަށް...

އައު ގިނަ ކާސްޓުން ތަކަކާއެކު “ގޮށްރާޅު”ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓެއިންމެންޓްގެ އައު ފިލްމު "ގޮށްރާޅު"ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ. މި ފިލްމަކީ ދިވެހި ފިލްމީ ދާއިރާއަށް ގިނަ ކާސްޓުންތަކެއް އަލަށް ތައާރަފް ކުރާ ފިލްމެކެވެ. މި ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓު ކުރަނީ އަހުމަދު ޝިނާން އެވެ. މިއީ ޝިނާން ޑައިރެކްޓް ކުރާ ދެވަނަ ފިލްމު ކަމުގައިވާއިރު ޝިނާން...

ހިތް އެދޭވަރުން… 27 ވަނަ ބައި…

ކުރީގެ އަދަދާއި ގުޅޭ... ޝާހިލް އިނީ އެހެން ދުވަސް ދުވަހާއި ޚިލާފަށް މިއަދު މަސައްކަތާއި މާގަޔާ ނުވެވިފައެވެ. އޭނާއަށް މިއަދު މާބޮޑަށް ޒީޝާން މަތިން ހަނދާންވަނީއެވެ. ކީއްވެގެން ކަމެއް ނޭނގެއެވެ. ލީޒާ އައި ފަހުން ގޭތެރޭގައި ކުރިން އޮންނަ އުފާވެރިކަމެއް މިހާރަކު ނެތެވެ. ނޫރާ އާއި އެކު އަބަދު...

އުފަންވުމުން…  ތިންވަނަ ބައި…

ކުރީގެ އަދަދާއި ގުޅޭ... ނާއިލް ގޮވާލުމާއެކު، އެނދުގައި ދެފައި ވައްކޮށްގެން އިސްދަށަށް ޖަހާލައިގެން އިން ނާއިލާގެ އަޑު ކެނޑިއްޖެއެވެ. އިސްދަށަށް ޖަހައިގެން އެއިން ގޮތަށް އިނދެ، ދެއަތުގެ ނުފުށުން ލޯ ފުހެލިއެވެ. އަދި އިސް އުފުލާ ނާއިލާ ދިމާލަށް ބަލައިލިއެވެ. " ކި....ކީކޭ ދޮންބޭ.... ދޮންބެ ... އަދިވެސް ނުނިދަނީތަ...
video

ޝާހިދު ކަޕޫރުގެ “ބައްތީ ގުލް މީޓަރު ޗާލޫ” އަޅުވާނެ ދުވަސް އިއުލާނު ކޮށްފި

ބޮލީވުޑް ބަތޮލު ޝާހިދު ކަޕޫރު މިހާރު ކުޅެމުން އަންނަ ފިލްމު ކަމުގައިވާ "ބައްތީ ގުލް މީޓަރު ޗާލޫ" ސިނަމާގައި އަޅުވާނެ ދުވަސް އިއުލާނު ކޮށްފި އެވެ. ޓީސީރީޒް އަދި ކޭއާރްއައިއާރްޖޭ ގުޅގެން ޕްރޮޑިއުސްކުރާ މި ފިލްމަކީ ޝްރީ ނާރާޔަން ސިންގު ޑައިރެކްޓް ކުރާ ފިލްމެކެވެ. މި ފިލްމު ރިލީޒް...

ޕަދްމަވަތީ ރިލީޒް ކުރަން ގާތްވެފައިވަނިކޮށް ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭއަށް އިންޒާރު ދީފި

ބޮލީވުޑްގެ ކުޅަދާނަ ޑައިރެކްޓަރު، ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ އޭނާގެ އައު ފިލްމު "ޕަދްމަވަތީ" ރިލީޒް ކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނައިރު އޭނާއަށް އިންޒާރު ދީފި އެވެ. ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ އަށް އިންޒާރު ދީފައިވަނީ "ޝްރީ ރާޖްޕުތު ޝަބާ" ނަމަކަށް ކިޔާ ޖަމާއަތުގެ ރައީސް ގިއްރާޖު ސިންގް ލޮޓްވަޅާ އެވެ....
video

ޕަދްމަވަތީގެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

ކުޅަދާނަ ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީގެ ތާރީހީ ފިލްމް "ޕަދްމާވާތީ" ގެ މައްސަލަ ބަޔަކު އިންޑިއާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ވައްދައިފި އެވެ. މި ފިލްމު އެޅުވުން ހުއްޓުވައިދިނުމަށްއެދި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ޕެޓިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ އިންޑިއާގެ ރާޖްޕުތު ކޮމިއުނިޓީގެ ބައެކެވެ. އެމީހުން ބުނެފައިވަނީ މި ފިލްމުގައި ތާރީހީ ފެކްޓްތަކެއް އޮޅުވާލާފައިވާކަމަށެވެ....
-ads by cocacola-