facebook facebook
MVSPORTS
facebook facebook
Ads by Monster Energy Drink

ކަރަން ޖޯހަރުގެ އައު ފިލްމުގައި އަމީތާބާއި ރަންބީރު އަދި އާލިއާ ބަޓް

ޑައިރެކްޓަރު އަޔާން މުކަރުޖީ އާއެކު ކަރަން ޖޯހަރު ޕްރޮޑިއުސްކުރާ އައު ފިލްމުގެ ތަރިންނާއި ނަން އިއުލާނު ކޮށްފި އެވެ. ކަރަން ޖޯހަރު އިއްޔެ ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެ ފިލްމުގެ ނަމަކީ "ބްރަމާސްތުރަ" ކަމަށާއި ފިލްމުގެ ތަރިންނަކީ އަމީތާބު ބައްޗަން، ރަންބީރު ކަޕޫރު އަދި އާލިއާ ބަޓް ކަމަށެވެ. ކަރަން...

ފިލްމު “ގޯލްމާލް އަގޭން” ގެ ޓިކެޓު ޕާކިސްތާނުގައި ވިއްކަން ފަށައިފި

އަންނަ މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމު "ގޯލްމާލް އަގޭން" ގެ ޓިކެޓް ޕާކިސްތާނުގައި ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ. ރޯހިތު ޝެޓީގެ މި ފިލްމުގެ ޓިކެޓު ޕާކިސްތާނުގައި ވިއްކަން ފަށާފައިވާއިރު ފިލްމުގެ ޕްރޮމޯޝަނަލް ޓީމުން ބުނެފައިވަނީ މި ފިލްމުގައި ޕާކިސްތާނު ރައްޔިތުން އަދި ޕާކިސްތާނު...

އައިޝްވާރިޔާއާއެކު ރޮމޭންސް ކުރަން ޖެހޭތީ މިހުންނަނީ ބިރުން: ރާޖް ކުމާރު

ބޮލީވުޑް ބަތަލާ އައިސްވާރިޔާ ރާއި ބައްޗަން އާއި ރޮމޭންސް ކުރަން ޖެހޭތީ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ފަސް ޖެހޭ ކަމަށް ފިލްމު ފަންނޭ ޚާންގެ ކޯ ސްޓަރ، އެކްޓަރު ރާޖު ކުމާރު ރާއޮ ބުނެފި އެވެ. އޭނާ ބުނެފައިވަނީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ރީތި އަންހެނާ އާއި އެކު ރޮމޭންސް ކުރަން...

އަމީތާބު އަދި އޭނާގެ އާއިލާ ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

މީގެ ތިން ދުވަސް ކުރިން އަމީތާބު އޭނާގެ ރަސްމީ ބްލޮގުގައި ލިޔުނު ޕޯސްޓަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް، އޭނާ އުފަންދުވަސް ފާހަގަކުރަން ރާއްޖެ ނާންނާނެ ކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް އަމީތާބު އާއި އޭނާގެ އާއިލާ ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ. އަމީތާބު ރާއްޖޭގެ އެއާޕޯޓް ތެރޭގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުން...

މޭކްއަޕް ނުކޮށް ހުރުމުން ސަޕޯޓަރުންނަށް ދިޝާ ޕަޓާނީ އޮޅިއްޖެ !

ބޮލީވުޑް ތަރި ދިޝާ ޕަޓާނީ މޭކްއަޕް ނުކޮށް ހުރުމުން ސަޕޯޓަރުންނަށް އެއީ ދިޝާކަން އޮޅިއްޖެ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ބައެއް ނޫސްތަކުން ބުނެފި އެވެ. ބައެއް ނޫސްތަކުގައި ބުނެފައިވާގޮތުގައި ސަޕޯޓަރުންނަށް ދިޝާ މޭކްއަޕް ނުކޮށް ހުއްޓާ ފެނުނީ ޓައިގަރ ޝްރޮފް އާއެކު ބާންދުރާގެ ފަސްތަރީގެ ހޮޓަލެއްގެ ލޮބީ އިންނެވެ. އޭރު...
video

ޕަދްމަވަތީގެ ފުރަތަމަ އިސްތިހާރު މަދު ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި 11 މިލިޔަން ފަހަރު ބަލައިފި

ބޮލީވުޑްގެ ކުޅަދާނަ ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީގެ އައު ފިލްމު "ޕަދްމަވަތީ" ގެ ފުރަތަމަ ޓްރެއިލާ އަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިއްޖެ އެވެ. އެގޮތުން ވިއާކޮމް 18 މޯޝަން ޕިކްޗާސް އިން އެމީހުންގެ ޔޫޓިއުބް ޗެނަލްގައި މި ފިލްމުގެ ފުރަތަމަ އިސްތިހާރު އާއްމުކޮށްފައިވާއިރު މިހާތަނަށް 11 މިލިޔަން ފަހަރު...

އުފަންދުވަސް ފާހަގަކުރަން “ރާއްޖެ” ދާކަށް ނޫޅެން: އަމީތާބު

އަމީތާބު އޭނާގެ 75 ވަނަ އުފަންދުވަސް ފާހަގަކުރަން ރާއްޖެ އަންނަ އުޅޭކަމަށް މީޑިއާތަކުގައި ހަބަރު ފެތުރިފައިވަނިކޮށް އޭނާ އެކަން ދޮގުކޮށްފި އެވެ. އޭނާ އެކަން ދޮގުކޮށްފައިވަނީ އޭނާގެ ބްލޮގުގައި ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެއްގަ އެވެ. އެ ބްލޮގުގައި އޭނާ ލިޔެފައިވަނީ މި އަހަރު ދިވާލީވެސް އަދި އުފަންދުވަސްވެސް ފާހަގަ ނުކުރާނެ...

ޅިޔަނު ފިލްމީ ދާއިރާއަށް ނެރެން ސަލާމްނު ފޫގަޅައިފި

ސަލްމާން ޚާންގެ ކޮއްކޮ އަރްޕިތާ ޚާން އާއި ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ ސަލްމާންގެ ޅިޔަނު އާޔުޝް ޝަރުމާ ބޮލީވުޑަށް ނެރެން ސަލްމާން ފޫގަޅާފައިވާކަމަށް ބޮލީވުޑް ހަބަރު ފަތުރާ ނޫސްތަކުން ބުނެފި އެވެ. މީގެ ކުރިންވެސް މިފަދަ ވާހަކަތަކެއް ދެކެވިގެންދިޔަ އެވެ. ނަމަވެސް މާ ބޮޑު ތަފްސީލެއް ފެންމަތިވެފައެއް ނުވެ އެވެ....

ހިތް އެދޭވަރުން… 22 ވަނަ ބައި …

ކުރީގެ އަދަދާއި ގުޅޭ... ދުވަސްތައް ހަފުތާތަކަށް ހަފުތާތައް މަސްތަކަށް ބަދަލުވަމުން ގޮސް އެންމެފަހުން ޝާހިލް އާއި ޒީޝާންގެ ސިއްރުކުރެވިފައިވާ ލޯބި ފަޅާއަރައިފިއެވެ. މީހުން ބުނެއުޅޭގޮތުގައި ލޯތްބާއި ގޮމަކަސްތޫރިއަކީ ފޮރުވައިގެން ގެންގުޅެވޭނެ ދޭއްޗެއް ނޫނެވެ. ގައިމުވެސް ދެހިތެއްގައި އުފެދި އާލާވަމުންދާ ކުލުނާއި ޖަޒުބާތުތަކަކީ ފޮރުވާ ސިއްރުކޮށްގެން މާގިނަ ދުވަހު އެކަކަށް...

ލާސް ވެގާސްގައި ޝޯއެއް ދެމުން ސެލިން ޑިއޯން އަށް ރޮވިއްޖެ، އޯޑިއަންސްވެސް ރޮއްވާލައިފި

ލާސްވެގަސްގެ މިއުޒިކް ފެސްޓިވަލަކަށް ހަމަލާ ދީ 54 މީހަކު މަރާލާފައިވާއިރު ރޭ ލާސް ވެގަސް ގައި ދިން ޝޯއެއްގައި މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ސެލިން ޑިއޯން އަށް ރޮވިއްޖެ އެވެ. ޝޯ ފަށަމުން ސެލިން ޑިއޯން ވަނީ އޯޑިއަންސާއި ވާހަކަ ދައްކާފަ އެވެ. އޭނާ ބުނެފައިވަނީ "އެންމެން ރަނގަޅުކަމަށް އުންމީދު ކުރާ...
-ads by cocacola-