facebook facebook
MVSPORTS
facebook facebook
Ads by Monster Energy Drink

ގްރީން ޓެކްސް ނެގުމާއި ބެހޭ ބިލް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

ރާއްޖޭގައި ހޭދަކުރާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ހަ އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ރޭޓުން ޓޫރިސްޓުންގެ އަތުން ގްރީން ޓެކްސްއެއް ނެގުމާއި ބެހޭ ބިލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.މިއަދު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ...

އެސްޓީއޯގެ ފާމަސީއެއް ސ.ފޭދޫގައި ހުޅުވައިފި

ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި އާސަންދައިގެ ދަށުން ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އެސްޓީއޯ ފާމަސީއެއް ގާއިމް ކުރުމަށް އެސްޓީއޯއާ ދިވެހި ސަރުކާރު ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ސ.ފޭދޫގައި އެސްޓީއޯއިން ފާމަސީއެއް ހުޅުވާ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފި އެވެ. އެސްޓީއޯއިން ބުނީ މިއަދު ސ.ފޭދޫގައި މިހުޅުވުނު “އެސްޓީއޯ...

އެސްޓީއޯގެ އަހަރު ނިންމާ ސޭލްގައި ދެ ލައްކަ ރުފިޔާގެ އަގު ބޮޑު އިނާމު

ކޮންމެ އަހަރެއް ނިމާ ދުވަސްވަރާއި ދިމާކޮށް އެސްޓީއޯއިން ކުރިޔަށް ގެންދާ އިއާ އެންޑް ސޭލް މިއަހަރު "އެނިވާސަރީ ސޭލްގެ ނަމުގައި ކުރިޔަށް ގެންދަން ނިންމައިފި އެވެ.އެސްޓީއޯން ބުނީ އަގުބޮޑު އިނާމުތަކަކާއި އެކު ކުރިޔަށް ގެންދާ މި ސޭލް މިއަދުން ފެށިގެން އަންނަ މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ...

އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ފަށައިފި

ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ގާނޫނަށް ގެނެސްފައިވާ އިސްލާހުގެ ދަށުން އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން ކުރިޔަށް ގެންދަނީ މިއަދު 05:00 ގެ ނިޔަލަށް ކަލާފާނު ސްކޫލްގައި އެވެ.އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ވިޔަފާރި ގާނޫނަށް ގެނައި ބަދަލާއެކު ކުރިން ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ގެ...

ރާއްޖެއިން މުދާ އެކްސްޕޯޓު ކުރި މިންވަރު ދަށްވެއްޖެ

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހާ އަޅާ ބަލާއިރު މި އަހަރު އޮކްޓޯބަރު މަހު ރާއްޖެއިން މުދާ އެކްސްޕޯޓް ކުރި މިންވަރު 48 ޕަސެންޓް ދައްވެއްޖެ އެވެ.ކަސްޓަމްސްއިން އާންމު ކުރި ތަފާސް ހިސާބު ދައްކާގޮތުން މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހު ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކޮށްފައި ވަނީ 131.3 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދަލެވެ....

އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުން ދިވެހިން އަތުން ޖީއެސްޓީ ނުނަގަން ފާސްކޮށްފި

އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުން ދިވެހިންގެ އަތުން ޖީއެސްޓީ ނުނަގާ ގޮތަށް މުދަލާއި ހިދުމަތްތަކުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފިއެވެ. އެ އިސްލާހަށް މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެހުމުން ހާޒިރުވެތިބި 73 މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ފެންނަ ކަމަށް 70 މެމްބަރަކު ވޯޓު ދެއްވިއެވެ....

މިއަހަރު އެންމެ ނައިޓް މާކެޓެއް، މާދަމާ ފޯމް ދޫކުރަން ފަށަނީ

ނައިޓް މާކެޓް ބޭއްވުމުގެ ހުއްދަ ވިޔަފާރި ވެރިންގެ ޖަމިއްޔާއަށް ބަދަލު ކުރުމުން މިއަހަރުން ފެށިގެން ދެން ބާއްވާނީ އަހަރު އެންމެ ނައިޓް މާކެޓެއް ކަމަށް އެ ޖަމިއްޔާއިން ބުނެފި އެވެ.ދުވަހަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމިއްޔާގެ ރައީސް އިސްމާއިލް އާސިފް ވިދާޅުވީ މިއަހަރުން ފެށިގެން ދެން މާކެޓް އަނެއްކާވެސް...

އެސްޓީއޯއިން ކެރިއާ ގައިޑެންސް ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރި ކުންފުނި އެސްޓީއޯ އިން އާއްމު ކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ކެރިއާ ގައިޑެންސް ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. ދަރުބާރުގޭ ރަންނަ ބަނޑޭރި މާލަމުގައި މިއަދު ހަވީރު 4:00 އިން މިރޭ 10:00 އަށް ކުރިއަށްދާ މި ހަރަކާތް ފައްޓަވައިދެއްވީ ޒުވާނުންނާ ބެހޭ ވަޒީރު މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް އާއި...

ދެކުނު އޭސިއާ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ޕެޓްރޯލުގެ އަގު އެންމެ ހެޔޮ ގައުމަކަށް ރާއްޖެ

ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގު ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ދަށްވަމުން އަންނައިރު އެކި ގައުމުތަކުން އަންނަނީ ތެލުގެ އަގު ދައްކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖެ ހިމެނޭ ދެކުނު އޭސިއާގެ ގައުމުތަކަށް ބަލާއިރު ޕެޓްރޯލްގެ އަގު އެންމެ ހެވީ ރާއްޖޭގައި ކަމަށް ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ. ބައިނަލްއަގްވާމީ ވިޔަފާރި ނޫސްތަކުގެ އެންމެ...

މިދިޔަ މަހު 804 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް މީރާއަށް ލިބިއްޖެ

މިދިޔަ މަހު މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ މީރާ އަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 804.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެ އިދާރާ އިން ބުނެފި އެވެ.މީރާއިން ބުނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހާއި އަޅާ ބަލާއިރު މިއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު ލިބުނު އާމްދަނީ  61.9 ޕަސެންޓު އިތުރުވެފައިވާ...
-ads by cocacola-