facebook facebook
MVSPORTS
facebook facebook
Ads by Monster Energy Drink

އުރީދޫ ބޯޑަށް އާއްމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން ޒުހޫރު

އުރީދޫގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އާއްމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން ހޮވާ ޑިރެކްޓަރަކަށް ސްޓެލްކޯގެ ސީއީއޯ އަހުމަދު ޒުހޫރު އިންތިޚާބުކޮށްފިއެވެ. އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން އުރީދޫންއިން ބޭއްވި ފުރަތަމަ އަހަރީ އާއްމުޖަލްސާގައި އުރީދޫގެ ޑިރެކްޓަރުކަމަށް އާއްމުންގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލި ތިން ފަރާތުގެ ތެރެއިން ޒުހޫރަށް ވަނީ 282 ވޯޓް ލިބިފައެވެ. ދެން ކުރިމަތިލެއްވި...

އުރީދޫ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ – ބަދަލުގައި މީހަކު ފޮނުވާނަމަ ޕްރޮކްސީ ފޯމު ފުރުމަށް...

އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އޮކްޓޯބަރު 1 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު ގެ ރޭގަނޑު 8.30 ގައި ދަރުބާރުގެ ރަންނަ ބަނޑޭރި މާލަމުގައި ކަމުގައި އުރީދޫއިން ހާމަކޮށްފި އެވެ. "އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ގެ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއާ ގުޅިގެން 16 ސެޕްޓެންބަރު 2017...

ޓެކްސް ނެގޭ ހަރަކާތްތައް ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުމާބެހޭ އުސޫލަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ޓެކްސް ނެގޭ ހަރަކާތެއް ހިންގާ ފަރާތްތަކުން، ޓޫރިޒަމް ދާއިރާނޫން އެހެން ދާއިރާއެއްގެ ޓެކްސް ނެގޭ ހަރަކާތެއް ހިންގާ ނަމަ، އެ ހަރަކާތެއް ނިސްބަތްވާ ދާއިރާއެއްގައި ރަޖިސްޓަރީކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާކަމުގައި މީރާއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މީރާއިން ނެރެފައިވާ ޓެކްސް ރޫލިންގައިވާގޮތުން، ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގައި ޓެކްސް ނެގޭ ހަރަކާތެއް ހިންގާ...

އުރީދޫ ކަސްޓަމަރުންނަށް ސަޅި ހައްލެއް – “މަގޭ ޕްލޭން” އާއެކު އަމިއްލަ ޕްލޭން އަމިއްލައަށް ޑިޒައިން ކޮށްލެވޭ

ކަސްޓަމަރުންގެ ތަފާތު ބޭނުންތަކަށް އެކަށޭނެގޮތަށް، މޮބައިލް ޕްލޭން އަމިއްލަފުޅަށް ޑިޒައިން ކޮށްލެވޭ ހާއްސަ ޚިދުމަތެއްކަމަށްވާ "މަގޭ ޕްލޭން" މިއަދު އުރީދޫ އިން ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. މި ހިދުމަތާއެކު އުރީދޫގެ ސީއީއޯ ނަޖީބް ޚާން ވިދާޅުވީ ޑިޖިޓަލް މޯލްޑިވްސް އަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ ގޮތުން، ޑިޖިޓަލް ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި ރައްޔިތުންނަށް އިތުރު...

އެސްޓީއޯ ސުޕަމާރޓް އިން ޔޫއޭއީގެ މަޝްހޫރު ކިޓްކޯ ބްރޭންޑް ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ތައާރަފްކޮށްފި

ޔޫ.އޭ.އީ އަދި މެދުއިރުމަތީގެ ނަމްބަރ 1 ސްނެކްސް ބްރޭންޑް ކަމުގައިވާ ކިޓްކޯ އެސްޓީއޯ ސުޕަމާރޓް އިން ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. 1926 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މެދުއިރުމަތީގައި އެންމެ މަޤުބޫލު ކިޓްކޯ ބްރޭންޑްގެ 4 ރޭންޖެއް އެސްޓީއޯ ސުޕަރމާޓް އިން ވަނީ ތައާރަފް ކޮށްފައެވެ. މީގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކިޓްކޯ...

ދިރާގުން ގެސްޓް ހައުސްތަކަށް ހާއްސަ ޓީވީ ހިދުމަތެއް

ގެސްޓް ހައުސްތަކަށް ހާއްސަ ޓީވީ ހިދުމަތެއް ދޭން ދިރާގުން ނިންމައިފި އެވެ. މިކަން މިގޮތަށް ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަން ދިރާގުން ހާމަކުރީ ދާދި ފަހުން ބޭއްވި ދިރާގު ގެސްޓް ހައުސް ކޮންފެރެންސްގަ އެވެ. އެ ޓީވީގެ ހިދުމަތް އެ ކޮންފަރެންސްގައި ދައްކާލާފައި ވެ އެވެ. ނަމަވެސް އަދި އެ ހިދުމަތުގެ...

އެވެން ބްރޭންޑުން ހަންގަނޑަށް ދިމާވާ ހުރިހާ މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ލިބޭ!

"ސްކިން ޕްރޮޓެކްޓް، އޯޝަން ރެސްޕެކްޓް" ގެ ނަމުގައި ޕްލާޒާ އެންޓަޕްރައިސަސްއިން ފަށާފައިވާ ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން ރާއްޖެއަށް ވަނީ މަޝްހޫރު އެވެން ބްރޭންޑު ތައާރަފުކޮށްފައި އެވެ.އެވެން ބްރޭންޑަކީ ފްރާންސްގެ މަޝްހޫރު އަދި މުޅި ޔޫރަޕްގައި ނަން މަޝްހޫރު ބްރޭންޑެކެވެ. ޕްލާޒާ އިން މި އުފެއްދުން ރާއްޖެއަށް ތައާރަފުކޮށްފައިވަނީ ދިވެހިންގެ...

“އުރީދޫ ނެކްސްޓް”ގެ ނަމުގައި އާ ހިދުމަތެއް ތައާރަފުކޮށްފި

މަޝްހޫރު ސޯޝަލް މީޑިއާ ނެޓްވޯކް ފޭސްބުކް މެސެންޖާ މެދުވެރިކޮށް "އުރީދޫ ނެކްސްޓް" ގެ ނަމުގައި އާ ހިދުމަތް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.އުރީދޫއިން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ ނަޖީބު ހާން ވިދާޅުވީ "އުރީދޫ ނެކްސްޓް" މެދުވެރިކޮށް، ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ މޮބައިލް ކަސްޓަމަރަކަށްވެސް، ފޭސްބުކް މެސެންޖާއިން އުރީދޫ...

ފޮޓޯ ނަގާ ހިތްވާ މީހުންނަށް މިއީ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް!

ފޮޓޯ ނެގުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ފޮޓޯ ގްރަފީ ކޯހެއް ހިންގުމަށް ޕޯޓްރެއިޓް ގެލަރީން ނިންމައިފި  އެވެ.ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޑިޖިޓަލް ކެމެރާއިން މޮޅަށް ފޮޓޯ ނަގަން އެނގޭކަށް ނުޖެހެ އެވެ. ކޮންމެ ދާއިރާއެއްގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަސް ފޮޓޯ ނެގުމަށް ޝައުގުވެރިވާނަމަ މި ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ...

ކުޅުދުއްފުށި، ލ. އަތޮޅު އަދި މާލޭގެ ބަހުގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް އެމްޕީއެލްއަށް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި، މާލެ އަދި ލ. އަތޮޅުގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުުގައި ބަހުގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އާއި ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.މި އެއްބަސްވުމުގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދެވެ. އެމްޕީއެލްގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ ސީއީއޯ އިބްރާހިމް އަބްދުއްރައްޒާގު ހަލީމްއެވެ.އެމްޕީއެލްއިން...
-ads by cocacola-