ތަހުގީގަކަށް ތިން މީހަކު ހޯދަން އިއުލާނު ކޮށްފި

0
ދުވަސް އެމްވީ
ގުޅުން ހުރި
Ads by Ooredoo Maldives

ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ މައްސަލައެއްގައި ތިން މީހަކު ހޯދަން ފުލުހުން އިއުލާނު ކޮށްފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ އދ.މާމިގިލި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ތަޙްޤީޤް ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ސ.ހުޅުދޫ، ވައްތީނިމާގެ، ޢަބްދުﷲ ޢައުފް (26އ) އާއި އދ.މާމިގިލި، ސަނީސައިޑް، މުޙައްމަދު އަޝްފާޤް (27އ) އަދި ގދ.ގައްދޫ، ގުލްޝަނީގެ، ޙަސަންމަނިކް ޢަބްދުﷲ (29އ) ކަމަށެވެ.

Ad by Poise Perfumes

މި ތިން މީހުންނާ ގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ އދ.މާމިގިލި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގެ ނަމްބަރު 9792499 އަށް ގުޅުއްވައި ޙިއްސާކުރެއްވުން ފުލުހުން އެދެ އެވެ.

0
Ad by SportsPlus
ގުޅުން ހުރި
SHARE

LEAVE A REPLY