އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ ދޮރުމަތީގައި: ފޮޓޯ: ރާއްޖެ ޓީވީ

އިދިކޮޅު މެމްބަރުން މަޖިލީހަށް ވަނުމަށް ސިފައިން ހުރަސް އަޅައިފި

0
ދުވަސް އެމްވީ
ގުޅުން ހުރި
Ads by Ooredoo Maldives

އިދިކޮޅު ކޯލީޝަނަށް ނިސްބަތްވާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް އެ މެމްބަރުން ވަނުމަށް ސިފައިން ހުރަސް އަޅައިފި އެވެ.

އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ބުނެފައިވަނީ އެ މެމްބަރުން މަޖިލިސް އިދާރާއަށް ވަންނަން އުޅުނީ މަޖިލީސް ހުޅުވާނެ ދުވަހެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވާތީ ކަމަށެވެ.

Ad by Poise Perfumes

ނަމަވެސް އެ މެމްބަރުން މަޖިލީހަށް ވަންނަން މަސައްކަތްކުރުމުން ސިފައިން ވަނީ އެކަމަށް ހުރަސް އަޅާފައި އެވެ.

0
Ad by SportsPlus
ގުޅުން ހުރި
SHARE

LEAVE A REPLY