ދުންޔާގެ ޓްވީޓަށް ޝައިނީގެ ރައްދު: ތިއީ ހަގީގަތެއް ނެތް ވާހަކަ ތަކެއް

1
ދުވަސް އެމްވީ
ގުޅުން ހުރި
Ads by Ooredoo Maldives

ރައީސް މައުމޫން ދޫކޮށްލުމަށް ދުންޔާ މައުމޫން ކުރެއްވި ޓްވީޓަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ޝައިނީ ރައްދު ދެއްވައިފި އެވެ.

ޝައިނީގެ ރައްދުގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ މައުމޫން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ ރިޝްވަތު ދިނުމާއި ބަގާވާތެއް ގެންނަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ކަމުގައިވާއިރު ތުހުމަތު ކުރެވޭ އެހެން ކުށްވެރިންނާއި ތަފާތުކޮށް ކަންކަން ކޮށްދޭންވީ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރުން ކުރިއަށްގެންދަން އުޅޭ މަޝްވަރާ ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށްވެސް ޝައިނީ ވިދާޅުވެފައި ވެ އެވެ.

Ad by Poise Perfumes

ޝަނީ އިތުރަށް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރައީސް މައުމޫނަށް ސިއްހީ އެހީތެރިކަމާއި ގާނޫނީ ވަކީލުންނަށް ބައްދަލު ނުކުރެވޭކަމަށް ބުނާ ބުނުމަކީ އެއްވެސް ހަގީގަތެއް ނެތް ވާހަކަތައް ކަމަށެވެ. އަދި ރައީސް މައުމޫން ތަހުގީގަށް އެއްބާރުލުން ނުދެއްވާކަމުގައިވެސް ޝައިނީ ވިދާޅުވެފައި ވެ އެވެ.

0
Ad by SportsPlus
ގުޅުން ހުރި
SHARE

ކޮމެންޓް

  1. މަސްވަރާއޭ! ޕިސް ޕިސް ޕިސް

LEAVE A REPLY