މައުމޫން، އަލީ ހަމީދުގެ އާއިލާއަށް އެހީތެރިވަމުންދިޔަ ކަމުގެ ހެކި އެބަހުރި: ޕޮލިސް

0
ދުވަސް އެމްވީ
ގުޅުން ހުރި
Ads by Ooredoo Maldives

ހަތަރު ތުހުމަތެއްގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ އާއިލާއަށް އެކި ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން ގޮސްފައިވާކަން ފުލުހުންގެ ތަހުގީގަށް ޔަގީން ކުރެވިފައިވާކަމުގައި ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

ފުލުހުން މިހެން ބުނެފައިވަނީ ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމަށް އިސްކަންދަރު ކޮށީގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެވެ.

Ad by Poise Perfumes

ނޫސްވެރިންގެ އެ ބައްދަލުވުމުގައި ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނު އަހުމަދު ޝިފާން ވިދާޅުވީ އަލީ ހަމީދުގެ އާއިލާއަށް ތަފާތު އެކި ގޮތްގޮތުން މައުމޫން އެހީތެރިވަމުން އަންނަކަން ތަހުގީގަށް ވަނީ ޔަގީން ކުރެވިފައި ކަމަށެވެ.

0
Ad by SportsPlus
ގުޅުން ހުރި
SHARE

LEAVE A REPLY