މޯދީ މާދަމާ އެކުވެރި އަރަބި އިމާރާތަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

0
ދުވަސް އެމްވީ
ގުޅުން ހުރި
Ads by Ooredoo Maldives

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ މާދަމާ، އެކުވެރި އަރަބި އިމާރާތަށް ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

މޯދީ އެކުވެރި އަރަބި އިމާރާތަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ އެ ގައުމުގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ “ވޯލްޑް ވަގަރމަންޓް ސަމިޓް” ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށެވެ. މި އަހަރު އިންޑިއާ ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އެ ސަމިޓުގެ ޝަރަފުވެރި ގައުމުގެ ގޮތުގައި އެވެ.

Ad by Poise Perfumes

މޯދީ މާދަމާ އެގައުމަށް ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު އެގައުމުގައި ހުންނެވި އިންޑިއާގެ ސަފީރު ނަވްދީޕް ސިންގް ސޫރީ ހާމަކުރައްވާފައިވާގޮތުގައި މޯދީގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި އެކުވެރި އަރަބި އިމާރާތުގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވާނެ އެވެ. އަދި އިންޑިއާއާއި އެކުވެރި އަރަބި އިމާރާތާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުންތަކެއްގައި ސޮއި ކުރައްވާނެ އެވެ.

0
Ad by SportsPlus
ގުޅުން ހުރި
SHARE

LEAVE A REPLY