މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން ބޭނުންވަނީ އެންމެ ދެ އަހަރު: މަހާތީރު

0
ދުވަސް އެމްވީ
ގުޅުން ހުރި
Ads by Ooredoo Maldives

މެލޭޝިޔާއަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން ބޭނުންވަނީ އެންމެ ދެ އަހަރު ކަމުގައި، ބޮޑުވަޒީރު ކަމަށް ވާދަކުރަން ނިންމާފައިވާ އެ ގައުމުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީފު ޑރ. މަހާތީރު މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މަހާތީރު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ގައުމުގެ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރަން، 22 އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ އެބަހުރިކަމަށާއި އެ ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި ގައުމުގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން ބޭނުންވަނީ އެންމެ ދެ އަހަރު ކަމަށެވެ.

Ad by Poise Perfumes

މަހާތީރު ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ ރޭހަށް ނިކުމެވަޑައިގަންނަވަނީ ޕަކާތަން ހަރަޕާން އިއްތިހާދުންނެވެ. މަހާތީރު ވަނީ މެލޭޝިޔާގައި 1981 އިން ފެށިގެން 2003 އަށް އެ ގައުމުގައި ބޮޑުވަޒީރުކަން ކުރައްވާފައި އެވެ.

0
Ad by SportsPlus
ގުޅުން ހުރި
SHARE

LEAVE A REPLY