ހާލު ދެރަވެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލަށް !

0
ދުވަސް އެމްވީ
ގުޅުން ހުރި
Ads by Ooredoo Maldives

ހާލު ދެރަވެގެން ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައިވާކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެ އެވެ.

މިކަމުގެ ރަސްމީ މައުލޫމާތެއް އަދި އެއްވެސް މަސްދަރަކުން ނުލިބެ އެވެ.

Ad by Poise Perfumes

ނަމަވެސް ދުވަހަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި މިރޭ 12:30 ހާއިރު އަލީ ހަމީދު އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަަލަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ހިތުގެ އާލާސްކަންފުޅެއްގައި އެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ….

0
Ad by SportsPlus
ގުޅުން ހުރި
SHARE

LEAVE A REPLY