ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ގަރާރުން ހިފެހެއްޓި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބާރު ދީފި

0
ދުވަސް އެމްވީ
ގުޅުން ހުރި
Ads by Ooredoo Maldives

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިއްޔެ އިއުލާނު ކުރެއްވި ކުއްލި ނުކުރައްކަލު ހާލަތުގެ ގަރާރުން ހިފެހެއްޓި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބާރު ދިނުމަށްފަހު އެ ގަރާރަށް ދެވަނަ އިސްލާހެއް ގެނެސްފި އެވެ.

“ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތާ ގުޅިގެން އިއްޔެ ނެރުއްވި ޤަރާރު އިޞްލާޙުކުރައްވައި ނެރުއްވި ޤަރާރު ނަންބަރު 5/2018 ގައިވާ ގޮތުން، އިއްޔެ ނެރުއްވި ޤަރާރު ނަންބަރު 3/2018 ގެ ދަށުން ހިފެހެއްޓިފައިވާ ނުވަތަ ހަނިކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ މާއްދާތަކާއި އެ މާއްދާތަކުން ލިބިދީފައިވާ ޙައްޤުތަކާއި، އަދި
އެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅިގެން ވަގުތީގޮތުން ޢަމަލުކުރުން ހުއްޓައިލާފައިވާ ޤާނޫނުތަކުގެ ތެރެއިން ޤާނޫނުއަސާސީގެ 145 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އުނިކޮށް، އެ މާއްދާއަށް ޢަމަލުކުރުންހިފަހައްޓަވާފައިވާ ހިފެހެއްޓެވުން ނިމުމަކަށް ގެންނެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ.” ރައީސް އޮފީހުން ވިދާޅުވި އެވެ.

Ad by Poise Perfumes

0
Ad by SportsPlus
ގުޅުން ހުރި
SHARE

LEAVE A REPLY