ދުބާއީ ފުލުހެއްގެ ގައިގާ ދަތް އެޅި އަންހެނަކު ހަ މަހަށް ޖަލަށް

0
ދުވަސް އެމްވީ
ގުޅުން ހުރި
Ads by Ooredoo Maldives

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގައި ދުބާއީ ފުލުސް އޮފިސަރެއްގެ ގައިގާ ދަތް އެޅި އަންހެނަކު ހަ މަސް ދުވަހަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމް  ކޮށްފި އެވެ.

ހަ މަސް ދުވަހަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމް ކޮށްފައިވަނީ އުމުރުން 24 އަހަރުގެ، އުގަންޑާއަށް ނިސްބަތްވާ އަންހެނެކެވެ.

Ad by Poise Perfumes

މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާގޮތުގައި އެ އަންހެންމީހާ ފުލުސް އޮފިސަރެއްގެ ގައިދާ ދަތް އަޅާފައިވަނީ ޕާސްޕޯޓް ދެއްކުމަށް އެދުމުން އެކަމަށް ދެކޮޅުހަދާ ދުއްވައިގަތުމުން، ދުބާއީ ފުލުހަކު އެ އަންހެން މީހާ ހިފެހެއްޓުމުންނެވެ.

ދުބާއީ ކޯޓުން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުގައި އެ އަންހެންމީހާއަކީ ގަވާއިދާއި ހިލާފަށް އެ ގައުމަށް އެތެރެވެފައިވާ މީހެކެވެ. ހުކުމް ތަންފީޒުކޮށް ނިމުމުން ޑިޕޯޓް ކޮށްލަންވެސް ހުކުމް ކޮށްފައި ވެ އެވެ.

0
Ad by SportsPlus
ގުޅުން ހުރި
SHARE

LEAVE A REPLY