އެންމެ ބޮޑު ރަން އަނގޮޓި އާންމުންނަށް ފެންނާނޭހެން ޝާރްޖާގައި

1
ދުވަސް އެމްވީ
ގުޅުން ހުރި
Ads by Ooredoo Maldives

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު، އަދި އެންމެ އަގުބޮޑު ރަން އަނގޮޓި، އެކުވެރި އަރަބި އިމާރާތުގެ ޝާރްޖާގައި ޑިސްޕްލޭ ކޮށްފި އެވެ.

“ނަޖްމަތު ތައިބާ” ގެ ނަން ދީފައިވާ މި އަނގޮޓި ޑިސްޕްލޭ ކޮށްފައިވަނީ ޝާރްޖާގެ ސަހްރާ ސެންޓަރުގެ ލޮބީގައި އެވެ.

Ad by Poise Perfumes

މި އަނގޮޓިއަކީ އެންމެ ބޮޑު ރަން އަނގޮޓީގެ ގޮތުގައި ގިނިސް ވޯލްޑް ރެކޯޑްސް އިން ބަލައިގެންފައިވާއިރު މި އަނގޮޓިއަކީ 21 ކެރެޓުގެ ރަން ހިމެނޭ އަނގޮޓި އެކެވެ.

މި އަނގޮޓި ހެދުމަށް 55 މީހުން 45 ދުވަހު މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާއިރު މި އަނގޮޓީގެ ބަރުދަނަކީ 60 ކިލޯ އެވެ. އަގު ތިން މިލިޔަން ޑޮލަރަށްވުރެ މައްޗަށް އަރައެވެ.

0
Ad by SportsPlus
ގުޅުން ހުރި
SHARE

ކޮމެންޓް

  1. މަ ހީކުރަނީ އަނގޮޓިއަކީ އިންސާނުންގެ އަތާ ފައިގެ އިނގިލީގައި އަޅާ އެއްޗެއްކަމަށް. ތީ އަނެއްކާ އުނަގަނޑުގައި އަޅާ އެއްޗަކީތަ؟

LEAVE A REPLY