ބަދިގޭ ސާމާނުތައް ކުޑަދޮރުން ބޭރުކޮށްލި ސިންގަޕޫރު އަންހެނަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

1
ދުވަސް އެމްވީ
ގުޅުން ހުރި
Ads by Ooredoo Maldives

ސިންގަޕޫރުގައި، ބަދިގޭގައި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުތައް ކުޑަދޮރަކުން ބޭރުކޮށްލި އަންހެނަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.

އެ އަންހެންމީހާ އެ އަމަލު ހިންގި ސަބަބު ރިޕޯޓް ކޮށްފައިނުވި ނަމަވެސް ސިންގަޕޫރުގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާގޮތުގައި އިމާރާތުގެ ދެވަނަ ބުރިން، އެ އަންހެންމީހާ ވަނީ ބަދިގޭގައި ގެންގުޅޭ ގިނަ ތަކެތި ކުޑަދޮރަކުން ބޭރުކޮށްލާފައި އެވެ.

Ad by Poise Perfumes

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އެ އަންހެންމީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާއިރު ކުޑަދޮރުން ބޭރުކޮށްލި ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ރައިސް ކުކަރާއި ތެލި ތަކާއި ފެން ކައްކާ ކުރާ ހިމެނެ އެވެ. އަދި ބައެއް އަންނައުނުވެސް ހިމެނެ އެވެ.

0
Ad by SportsPlus
ގުޅުން ހުރި
SHARE

ކޮމެންޓް

  1. Thààkúnnthakun nujehey habaru dhuvas

LEAVE A REPLY