ސައިކަލު ދުއްވާ ފަރާތްތަކަށް ފިނިމޫސުމަށް ހާއްސަ ޖެކެޓެއް ޗައިނާއިން އުފައްދައިފި

0
ދުވަސް އެމްވީ
ގުޅުން ހުރި
Ads by Ooredoo Maldives

ސައިކަލު ދުއްވާ ފަރާތްތަކަށް ފިނިމޫސުމަށް ހާއްސަ ޖެކެޓެއް ޗައިނާއިން އުފައްދާ، ބާޒާރަށް ނެރެފި އެވެ.

ކުރިމަތި އެއްކޮށް ކަވަރުވާގޮތަށް އުފައްދާފައިވާ މި ޖެކެޓުގެ އަގަކީ ހަމަ އެންމެ 27 ޔުއާން އެވެ. ޑޮލަރުން ނަމަ އެއީ ފަސް ޑޮލަރު ފަންސާސް ސެންޓެވެ. ދިވެހި ރުފިޔާއިން ނަމަ އެއީ 84 ރުފިޔާ 81 ލާރި އެވެ.

Ad by Poise Perfumes

މި އުފެއްދުން އުފެއްދި ކުންފުނިން ބުނެފައިވާގޮތުގައި މި ޖެކެޓު ބޭނުންކޮށްފި ނަމަ އެމީހަކަށް ފިނީގެ އިހުސާސް ކުރަން ނުޖެހޭނެކަމީ ޝައްކެއް އޮތް އޮތް ކަމެއް ނޫނެވެ.

މި ޖެކެޓް ޗައިނާގެ އޮންލައިން މާކެޓެއް ކަމުގައިވާ ޓީމޯލް އިން ވިއްކަމުން އަންނައިރު ފުރަތަމަ މަހުވެސް މީގެ 80 ހާސް ޖެކެޓު ވިކިފައިވާކަމަށް ޓީމޯލުން ވަނީ ހާމަކޮށްފަ އެވެ.

0
Ad by SportsPlus
ގުޅުން ހުރި
SHARE

LEAVE A REPLY