އަކްޝޭ ކުމާރު އެކްޓްކުރާ “ޕެޑް މޭން” ގެ އައު ޕޯސްޓަރެއް އާންމުކޮށްފި

0
ދުވަސް އެމްވީ
ގުޅުން ހުރި
Ads by Ooredoo Maldives

އަކްޝޭ ކުމާރާއި ސޯނަމް ކަޕޫރު އަދި ރާދިކާ އާޕްޓޭ ލީޑުރޯލު ކުޅޭ ފިލްމެއް ކަމުގައިވޭ ޕެޑްމޭން ގެ އައު ޕޯސްޓަރެއް އިއްޔެ އާންމުކޮށްފި އެވެ.

އެ ޕޯސްޓަރު އާންމު ކުރަމުން އަކްޝޭ ކުމާރު ދައްކުވައިދެނީ ސުޕަރ ހީރޯއެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. ފިލްމުގެ ޓެގްލައިނަކީވެސް ސުޕަރ ހީރޯ ހޭ ޔޭ ޕަގްލާ އެވެ.

Ad by Poise Perfumes

މި ފިލްމަކީ އަކްޝޭގެ އަންހެނުން ލިޔެފައިވާ ފޮތެއްގެ މައްޗަށް ކުޅޭ ފިލްމެކެވެ. އެ ފޮތަކީ އިންޑިއާގެ ތަމިލް ނާޑޫއަށް ނިސްބަތްވާ ސޯޝަލް އެކްޓިވިސްޓެއް ކަމުގައިވާ އަރޫނާޗަލަމް މުރުގަންތަމްގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް އުފައްދާ ފިލްމެކެވެ. މި ފިލްމުގައި ދައްކުވައިދެނީ އަގު ހެޔޮ ޕެޑް އުފައްދާ މެޝިނެއް އޭނާ އީޖާދު ކުރާ ގޮތާއި ކަނބަލުންގެ ހައިޖީން އަށްޓަކައި އޭނާ މި އުފެއްދުން އުފައްދައި މާކެޓު ކުރާގޮތުގެ މައްޗަށެވެ.

0
Ad by SportsPlus
ގުޅުން ހުރި
SHARE

LEAVE A REPLY