ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ޑިންގީ ފެނިއްޖެ

0
ދުވަސް އެމްވީ
ގުޅުން ހުރި
Ads by Ooredoo Maldives

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ޑިންގީ ފެނިއްޖެ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފި އެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ދެންމެ ބުނެފައިވަނީ ކޯސްޓްގާޑަށް އެ ޑިންގީ ފެނިފައިވާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އިތުރު ތަފްސީލް އަދި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ.

Ad by Poise Perfumes

ޅ. ހިންނަވަރުން ނ.މިލަދޫ އަށް 3 މީހުންނާއި އެކު ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ 18 ފޫޓުގެ ޑިންގީގެ ހަބަރެއް ނުވެގެން އުޅޭކަމުގެ ރިޕޯރޓް އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުގެ މެރިޓައިމް ރެސްކިއު ކޯޑިނޭޝަން ސެންޓަރ (އެމްއާރުސީސީ) އަށް ލިބިފައިވަނީ މިއަދު 11:17 ހާއިރު ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ވަނީ ކުރިން ބުނެފަ އެވެ.

ދުވަަހަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެމްއެންޑީއެފްގެ މީޑިއާ އޮފިސަރު ކެޕްޓަން އިބްރާހިމް އާޒިމް ވިދާޅުވީ ޑިންގީ ލޮކޭޓް ކުރެވިފައިވާއިރު ކޯސްޓްގާޑުން މިހާރު ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަނީ ޑިންގީ ކައިރީގައި ކަަމަށެވެ. އަދި އެންމެންގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމަށްެވެސް އާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ …

0
Ad by SportsPlus
ގުޅުން ހުރި
SHARE

LEAVE A REPLY