ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ޑިންގީ ފެނިއްޖެ

0
ދުވަސް އެމްވީ
ގުޅުން ހުރި
Ads by Ooredoo Maldives
މި ލިޔުމާއިމެދު ދެކެނީ ކިހިނެއް ؟
ސަޅިތަ
ސަޅި ލޯބި މަޖާ ހައިރާންވި ދެރަވީ ރުޅި އައީ

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ޑިންގީ ފެނިއްޖެ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފި އެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ދެންމެ ބުނެފައިވަނީ ކޯސްޓްގާޑަށް އެ ޑިންގީ ފެނިފައިވާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އިތުރު ތަފްސީލް އަދި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ.

ޅ. ހިންނަވަރުން ނ.މިލަދޫ އަށް 3 މީހުންނާއި އެކު ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ 18 ފޫޓުގެ ޑިންގީގެ ހަބަރެއް ނުވެގެން އުޅޭކަމުގެ ރިޕޯރޓް އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުގެ މެރިޓައިމް ރެސްކިއު ކޯޑިނޭޝަން ސެންޓަރ (އެމްއާރުސީސީ) އަށް ލިބިފައިވަނީ މިއަދު 11:17 ހާއިރު ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ވަނީ ކުރިން ބުނެފަ އެވެ.

ދުވަަހަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެމްއެންޑީއެފްގެ މީޑިއާ އޮފިސަރު ކެޕްޓަން އިބްރާހިމް އާޒިމް ވިދާޅުވީ ޑިންގީ ލޮކޭޓް ކުރެވިފައިވާއިރު ކޯސްޓްގާޑުން މިހާރު ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަނީ ޑިންގީ ކައިރީގައި ކަަމަށެވެ. އަދި އެންމެންގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމަށްެވެސް އާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ …

0
މި ލިޔުމާއިމެދު ދެކެނީ ކިހިނެއް ؟
ސަޅިތަ
ސަޅި ލޯބި މަޖާ ހައިރާންވި ދެރަވީ ރުޅި އައީ
ގުޅުން ހުރި
SHARE

LEAVE A REPLY