ހިޒްބުﷲ ޖަމާއަތުގެ ދެމީހެއްގެ ބޮލަށް އެމެރިކާއިން 12 މިލިޔަން ޑޮލަރު ހުށަހަޅައިފި

0
ދުވަސް އެމްވީ
ގުޅުން ހުރި
Ads by Ooredoo Maldives

ލުބުނާނުގެ ހަނގުރާމަމަތީ ޖަމާއަތެއް ކަމުގައިވާ ހިޒްބުﷲގެ ދެމީހެއްގެ ބޮލަށް އެމެރިކާއިން 12 މިލިޔަން ޑޮލަރު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

މިވަރުގެ ބޮޑު އަދަދެއް ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެ ޖަމާއަތުގެ ފޮރިން އޮޕަރޭޝަންސްގެ ވެރިޔާ ތަލާލް ހާމިޔާ އާއި މިލިޓަރީ އޮޕަރޭޝަންސް ޑިޕާޓްމެންޓުގެ ވެރިޔާ ފުއާދު ޝުކުރުގެ ބޮލަށެވެ.

Ad by Poise Perfumes

އެގޮތުން ތަލާލް އުޅޭ ތަނެއް ނުވަތަ ތަލާލްއާއި ބެހޭގޮތުން މުއުތަބަރު މައުލޫމާތެއް އެމެރިކާގެ އިންޓެލިޖެންސާއި ހިއްސާކޮށްފިނަމަ އިނާމެއްގެ ގޮތުގައި 7 މިލިޔަން ޑޮލަރު ހުށަހަޅާފައި ވެ އެވެ. އަދި ފުއާދު ޝުކުރުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރާ ފަރާތަކަށް އިނާމެއްގެ ގޮތުގައި 5 މިލިޔަން ޑޮލަރު ހުށަހަޅާފައި ވެ އެެވެ.

މިއީ ފާއިތުވި 10 ވަރަކަށް އަދަދުގެ ތެރޭގައިވެސް ހިޒްބުﷲ ޖަމާއަތުގެ ބައެއްގެ ބޮލަށް އެމެރިކާއިން އަގެއް ހުށަހެޅި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

މި ދެމީހުންގެ ބޮލަށް 12 މިލިޔަން ޑޮލަރު ހުށަހަޅާފައިވާއިރު މީގެ ކުރިން އެމެރިކާއިން ވަނީ އައިއެސް ޖަމާއަތުގެ ލީޑަރު އަބޫބަކުރު އަލް ބަގުދާދީ އާއި އަލްގައިދާ ޖަމާއަތުގެ ސީރިޔާ ބްރާންޗްގެ ކޮމާންޑަރު މުހައްމަދު ޖޮލާނީގެ ބޮލަށްވެސް އިނާމު ހުށަހަޅާފަ އެވެ.

0
Ad by SportsPlus
ގުޅުން ހުރި
SHARE

LEAVE A REPLY