ސެމްސަންގް އާ ނުލާ އެޕަލް އަށް އުޅެވޭކަށް ނެތް، ވިއްކާ ކޮންމެ ފޯނަކުން 110 ޑޮލަރު ސެމްސަންގް އަށް  

4
މޫސާ ފަތުހީ
ގުޅުން ހުރި
Ads by Ooredoo Maldives

އަނެއްކާވެސް ވޯލް ސްޓްރީޓް ޖާނަލް އިން މިވަނީ އެޕަލްގެ އައު ފޯނު، އައިފޯނު އެކްސް ނުވަތަ އައިފޯނު 10 އަކާއި ބެހޭގޮތުން ރިޕޯޓެއް ޝާއިއު ކޮށްފަ އެވެ.

އެ ރިޕޯޓްގައި ވާގޮތުން އޯއެލްއީޑީ ޑިސްޕްލޭ އާއި އެންއޭއެންޑީ ފްލެޝް އާއި ޑީއާރުއޭއެމް ޗިޕްސް އުފެއްދުމުގައި އެޕަލްއިން ބޭނުންވާވަރަށް ސަޕްލައި ކޮށްދެވޭވަރުގެ ކުންފުންޏަކީ ސެމްސަންގް ގެ ކޮމްޕޮނެންޓް އުފައްދާ ކުންފުންޏެވެ.

Ad by Poise Perfumes

އެގޮތުން ވިއްކާ ކޮންމެ އައިފޯނު އެކްސް އަކުން 110 ޑޮލަރު ސެމްސަންގް ކުންފުންޏަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ބުނެފައި ވެ އެވެ. އަދި އައިފޯނު އެކްސް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިދާ އަކީ ގެލެކްސީ އެސް 8 އަށް ކޮމްޕޮނެންޓް އުފައްދައިގެން ލިބޭ ފައިދާއަށްވުރެ ބޮޑު ފައިދާއަކަށް ވާނޭ ކަމުގައިވެސް ވޯލް ސްޓްރީޓް ޖާނަލްގައި ފާހަގަ ކޮށްފައި ވެ އެވެ.

0
Ad by SportsPlus
ގުޅުން ހުރި
SHARE

4 ކޮމެންޓް

  1. samsung in keeh vebaa ehaa molhu ufeh dhumeh nehedhi gen
    e ulheny

  2. Kaley netheeema

  3. Bro samsung ga inna disply eyy iphone x ga iny. Iphone kyve baa amilla display eh nuhedhunee

  4. Bro email chip ufahdhaa kunfuniyakee Samsung kunfuniye noon. .e kunfuniyakee Samsung ah ves e chip ufahdhaa kunfuniye. .

LEAVE A REPLY