އައިފޯނު 8 ފަޅަފަޅައިގެންދާ މައްސަލަ ފެންމަތިވެއްޖެ

1
މޫސާ ފަތުހީ
ގުޅުން ހުރި
Ads by Ooredoo Maldives

އެޕަލްގެ އައުފޯނު އައިފޯނު 8 އަދި އައިފޯނު 8 ޕްލަސްގެ ބައެއް ފޯނުތައް ޗާޖަށް ޖަހާފައި އޮއްވާ ފަޅަފަޅައިގެންދާކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް ފެތުރިއްޖެ އެވެ.

މީގެ އެއް ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ތައިވާނުގަ އެވެ. ތައިވާނުގެ މީހަކު ގަތް އައިފޯނު 8 ޕްލަސް އެއް ޗާޖަށް ޖަހާފައި އޮއްވާ ވަނީ ފަޅައިގެން ގޮސްފަ އެވެ.

Ad by Poise Perfumes

މިސް ވޫ ނަމަކަށް ކިޔާ މީހަކު ގަތް އެ ފޯނު ފަޅައިގެން ގޮސްފައިވާއިރު އެކަން މެދުވެރިވަނީ ބެޓެރީ ދޮންބޮޑުވެ ގޮވާން ކައިރިވުމުން ކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނެފައި ވެ އެވެ.

ޗައިނާގެ ކަސްޓަމަރަކަށްވެސް މިކަން މިހެން ދިމާވެފައިވާކަމަށްބުނެ ފޮޓޯތަކެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާ ކޮށްފައި ވެ އެވެ.

މިކަންކަމާއިބެހޭގޮތުން އެޕަލް އިން ރަސްމީ ސިފައެއްގައި އަދި އެއްޗެއް ބުނެފައެއް ނުވެ އެވެ.

0
Ad by SportsPlus
ގުޅުން ހުރި
SHARE

ކޮމެންޓް

  1. Iphone8 eh noon thee

LEAVE A REPLY