އައިފޯނު 8 ފަޅަފަޅައިގެންދާ މައްސަލަ ފެންމަތިވެއްޖެ

1
މޫސާ ފަތުހީ
ގުޅުން ހުރި
Ads by Ooredoo Maldives
މި ލިޔުމާއިމެދު ދެކެނީ ކިހިނެއް ؟
ސަޅިތަ
ސަޅި ލޯބި މަޖާ ހައިރާންވި ދެރަވީ ރުޅި އައީ
1031

އެޕަލްގެ އައުފޯނު އައިފޯނު 8 އަދި އައިފޯނު 8 ޕްލަސްގެ ބައެއް ފޯނުތައް ޗާޖަށް ޖަހާފައި އޮއްވާ ފަޅަފަޅައިގެންދާކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް ފެތުރިއްޖެ އެވެ.

މީގެ އެއް ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ތައިވާނުގަ އެވެ. ތައިވާނުގެ މީހަކު ގަތް އައިފޯނު 8 ޕްލަސް އެއް ޗާޖަށް ޖަހާފައި އޮއްވާ ވަނީ ފަޅައިގެން ގޮސްފަ އެވެ.

މިސް ވޫ ނަމަކަށް ކިޔާ މީހަކު ގަތް އެ ފޯނު ފަޅައިގެން ގޮސްފައިވާއިރު އެކަން މެދުވެރިވަނީ ބެޓެރީ ދޮންބޮޑުވެ ގޮވާން ކައިރިވުމުން ކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނެފައި ވެ އެވެ.

ޗައިނާގެ ކަސްޓަމަރަކަށްވެސް މިކަން މިހެން ދިމާވެފައިވާކަމަށްބުނެ ފޮޓޯތަކެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާ ކޮށްފައި ވެ އެވެ.

މިކަންކަމާއިބެހޭގޮތުން އެޕަލް އިން ރަސްމީ ސިފައެއްގައި އަދި އެއްޗެއް ބުނެފައެއް ނުވެ އެވެ.

0
މި ލިޔުމާއިމެދު ދެކެނީ ކިހިނެއް ؟
ސަޅިތަ
ސަޅި ލޯބި މަޖާ ހައިރާންވި ދެރަވީ ރުޅި އައީ
1031
ގުޅުން ހުރި
SHARE

ކޮމެންޓް

  1. 1

    2

    Iphone8 eh noon thee

LEAVE A REPLY