facebook facebook
MVSPORTS
facebook facebook
Ads by Monster Energy Drink

އެންމެ ފަސް

އުފަންވުމުން…  ތިންވަނަ ބައި…

ކުރީގެ އަދަދާއި ގުޅޭ... ނާއިލް ގޮވާލުމާއެކު، އެނދުގައި ދެފައި ވައްކޮށްގެން އިސްދަށަށް ޖަހާލައިގެން އިން ނާއިލާގެ އަޑު ކެނޑިއްޖެއެވެ. އިސްދަށަށް ޖަހައިގެން އެއިން ގޮތަށް އިނދެ، ދެއަތުގެ ނުފުށުން ލޯ ފުހެލިއެވެ. އަދި އިސް...

އަހުން ރާއްޖެތެރޭ މީހުންނަށް ބަޖެޓްގައި އޮތީ ކޯއްޗެއް؟

އާނއެކެވެ. މަމެންނަކީ އެއްކަލަ ތިބުނާ ރާއްޖޭތެރޭ މީހުންނެވެ. އެހެނަސް މަމެން މިތިބީ ސުވާދީބު ސަރުކާރުގައެއް ނޫނެވެ. ހަމަ ދިވެހި ދިދައިގެ ހިޔަލުގައެވެ. މި ގައުމުން ހިއްސާ އެއް މަމެންނަށް ވެސް އޮންނާންވާނޭކަން މަމެންގެ...

ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކާއެކު ރެއަލް މެޑްރިޑް ދެ...

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން 6-0 ގެ ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާ އަކުން އަޕޮއެލް އަތުން މޮޅުވެ ރެއަލް މެޑްރިޑް ދެ ވަނަ ބުރުގެ ޖާގަ ކަށަވަރު ކުރިއިރު، ކަލަންޑަރު އަހަރެއްގެ...
ads by cocacola
ads by cocacola

އެންމެ ފަސް

އުފަންވުމުން…  ތިންވަނަ ބައި…

ކުރީގެ އަދަދާއި ގުޅޭ... ނާއިލް ގޮވާލުމާއެކު، އެނދުގައި ދެފައި ވައްކޮށްގެން އިސްދަށަށް ޖަހާލައިގެން އިން ނާއިލާގެ އަޑު ކެނޑިއްޖެއެވެ. އިސްދަށަށް ޖަހައިގެން އެއިން ގޮތަށް އިނދެ، ދެއަތުގެ ނުފުށުން ލޯ ފުހެލިއެވެ. އަދި އިސް...

އަހުން ރާއްޖެތެރޭ މީހުންނަށް ބަޖެޓްގައި އޮތީ ކޯއްޗެއް؟

އާނއެކެވެ. މަމެންނަކީ އެއްކަލަ ތިބުނާ ރާއްޖޭތެރޭ މީހުންނެވެ. އެހެނަސް މަމެން މިތިބީ ސުވާދީބު ސަރުކާރުގައެއް ނޫނެވެ. ހަމަ ދިވެހި ދިދައިގެ ހިޔަލުގައެވެ. މި ގައުމުން ހިއްސާ އެއް މަމެންނަށް ވެސް އޮންނާންވާނޭކަން މަމެންގެ...

ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކާއެކު ރެއަލް މެޑްރިޑް ދެ...

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން 6-0 ގެ ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާ އަކުން އަޕޮއެލް އަތުން މޮޅުވެ ރެއަލް މެޑްރިޑް ދެ ވަނަ ބުރުގެ ޖާގަ ކަށަވަރު ކުރިއިރު، ކަލަންޑަރު އަހަރެއްގެ...

ދީން

ރޮހިންގާ މުސްލިމުން އަލުން ގައުމަށް ގެނައުމަށް ދާދި އަވަހަށް އެއްބަސް ވެވިދާނެ: ސޫޗީ

މިޔަންމާ ދޫކޮށް ބަންގްލަދޭޝްއަށް ހިޖުރަކޮށްފައިވާ ރޮހިންގާ ދަރިފަސްކޮޅުގެ މުސްލިމުން އަނބުރާ މިޔަންމާއަށް ގެނައުމާއި ބެހޭގޮތުން ދާދި އަވަހަށް އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވޭނެކަމަށް އުންމީދުކުރާކަމަށް އެގައުމުގެ ލީޑަރު އަންގް ސަން ސޫޗީ ބުނެފިއެވެ. ސޫޗީ ބުނެފައިވަނީ އަވަށްޓެރި...

ރިޕޯޓް

0