facebook facebook
MVSPORTS
facebook facebook
Ads by Monster Energy Drink

އެންމެ ފަސް

ގޭތެރޭގައި ބޭނުންކުރާ ސާމާނު ސާފުކުރަން ޖެހެނީ ކިތައް...

ގޭތެރޭގެ ސާފު ތާހިރު ކަމަށް ކޮންމެ މީހަކުވެސް ލޯބިކުރާނެ އެވެ. ގިނަ ބަޔަކު ގޭތެރޭގައި ބޭނުންކުރާ ކޮންމެ އެއްޗަކީވެސް ވަރަށް ސާފުތާހިރުކޮށް ގެންގުޅެންޖެހޭ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ޤަބޫލުކުރެއެވެ. އަލަށް އެއްޗެއް ބޭނުން ކުރުމުގެ...

މެންޗެސްޓާ ޑާބީ: ޒުވާން ރަޝްފޯޑާއި މާޝިއަލް ޔުނައިޓެޑްގެ...

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މެންޗެސްޓާއަށް ނިސްބަތްވާ ދެ ކުލަބު ކަމަށްވާ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީން މިރޭ ޑާބީ މެޗަށް ނުކުންނައިރު، ޔުނައިޓެޑުން ފުރަތަމަ ކުޅެން ނެރޭ 11 ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ޒުވާން...

ފަހު ވަގުތު ޖިރޫ ކާމިޔާބުކޮށްދިން ލަނޑުން އާސެނަލް...

ފްރާންސްގެ ފޯވާޑް އޮލިވިއާ ޖިރޫ ފަހު ވަގުތު ކާމިޔާބު ކޮށްދިން ލަނޑާއެކު އާސެނަލް ސައުތުހެމްޓަން އަތުން ބަލިނުވެ ސަލާމަތް ވެއްޖެއެވެ.ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ސައުތުހެމްޓަންގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުގެ ވަރަށް ކުރީކޮޅު އެ...
ads by cocacola
ads by cocacola

އެންމެ ފަސް

ގޭތެރޭގައި ބޭނުންކުރާ ސާމާނު ސާފުކުރަން ޖެހެނީ ކިތައް...

ގޭތެރޭގެ ސާފު ތާހިރު ކަމަށް ކޮންމެ މީހަކުވެސް ލޯބިކުރާނެ އެވެ. ގިނަ ބަޔަކު ގޭތެރޭގައި ބޭނުންކުރާ ކޮންމެ އެއްޗަކީވެސް ވަރަށް ސާފުތާހިރުކޮށް ގެންގުޅެންޖެހޭ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ޤަބޫލުކުރެއެވެ. އަލަށް އެއްޗެއް ބޭނުން ކުރުމުގެ...

މެންޗެސްޓާ ޑާބީ: ޒުވާން ރަޝްފޯޑާއި މާޝިއަލް ޔުނައިޓެޑްގެ...

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މެންޗެސްޓާއަށް ނިސްބަތްވާ ދެ ކުލަބު ކަމަށްވާ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީން މިރޭ ޑާބީ މެޗަށް ނުކުންނައިރު، ޔުނައިޓެޑުން ފުރަތަމަ ކުޅެން ނެރޭ 11 ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ޒުވާން...

ފަހު ވަގުތު ޖިރޫ ކާމިޔާބުކޮށްދިން ލަނޑުން އާސެނަލް...

ފްރާންސްގެ ފޯވާޑް އޮލިވިއާ ޖިރޫ ފަހު ވަގުތު ކާމިޔާބު ކޮށްދިން ލަނޑާއެކު އާސެނަލް ސައުތުހެމްޓަން އަތުން ބަލިނުވެ ސަލާމަތް ވެއްޖެއެވެ.ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ސައުތުހެމްޓަންގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުގެ ވަރަށް ކުރީކޮޅު އެ...

ދީން

ފޮޓޯ: އިހުތިޖާޖުތައް ރޫޅާލުމަށް ޔަހޫދީ ސިފައިން ބާރުގެ ބޭނުންކުރުން

ގުދުސް އަކީ އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށް ކަމުގައި އެމެރިކާއިން ބަލައިގަނެ އެކަން އިއުލާނު ކުރި ވަގުތުން ފެށިގެން ގުދުސްގެ ދިފާއުގައި ފަލަސްތީނުގެ މުސްލިމުން ވަނީ މަގުތަކަށް ނިކުމެ އިހުތިޖާޖު ކުރަން ފަށާފަ އެވެ. މި އިހުތިޖާޖު...

ރިޕޯޓް

0